HF-serie pontong flyter

Konstruksjoner med HF pontong flyter

HF-pontonger er unike for at de kan brukes i to stillinger. Når de brukes vertikalt – kan det bygges økte langsgående styrkebåter med en ramme integrert i pontonger. Hvor horisontalt kunne HF-pongtonger brukes til småbåthavner.

Teknisk HF pontonginformasjon

HFF-type pontong hovedinformasjon

Lengde / bredde / høyde – 800mm / 375mm / 1000mm

Volum – 170 l

Masse – 15 kg (EPS skummet – 17 kg)

Kritisk forskyvning vertikalt – 98 kg

Kritisk forskyvning horisontalt – 81 kg

Kritisk trekk vertikalt – 560 mm

Kritisk trekk horisontalt – 230 mm

UV-beskyttelse – UV10-klasse minimum

HFM-type pontong hovedinformasjon

Lengde / bredde / høyde – 800mm / 375mm / 1000mm

Volum – 255 l

Masse – 20 kg (EPS skummet – 20 kg)

Kritisk forskyvning vertikalt – 138 kg

Kritisk forskyvning horisontalt – 150 kg

Kritisk trekk vertikalt – 560 mm

Kritisk trekk horisontalt – 230 mm

UV-beskyttelse – UV10-klasse minimum

Full HF-serie pontong teknisk dokumentasjon

Koblingen inkluderer geometri, tekniske data og transportdata samt eierhåndbok.

last ned teknisk hf pontongokumentasjon